facebook

Data publikacji: 2017-07-20

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #108
#medirasłowonadziś

allgemeine Probleme bei den Senioren – ogólne problemy seniorów [czyt.algemajne probleme baj den seniorem]
* einen alten Baum verpflanzt man nicht – nie przesadza się starych drzew
* die Pflegenheim kann keine individuelle Betreuung bieten – dom opieki nie może zapewnić indywidualnej opieki
* die Zahl der Pflegebedürftigen wächst – liczba osób wymagających opieki rośnie
* der Umzug verursacht Stress – przeprowadzka powoduje stres
* alte Menschen brauchen einen Gesprächspartner – starzy ludzie potrzebują partnera do rozmowy
* Sie Sollten meine Mutter/mein Vatter nie nach ihrem Alter fragen – nigdy nie powinien pan pytać/powinna pani pytać mojej mamy/ mojego taty o jej wiek
* kein Mann ist so alt, dass er nicht noch etwas lernen könnte – żaden człowiek nie jest tak stary, żeby nie mógł się jeszcze czegoś nauczyć
* es fällt einem alten Mann schwer, seine Denkweise zu ändern – staremu człowiekowi jest trudno zmienić swój sposób myślenia
* die Betreuung in den eigenen vier Wänden ist die beste Lösung – opieka we własnym domu jest najlepszym rozwiązaniem

Data publikacji: 2017-07-18

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #107
#medirasłowonadziś

woher kommen Sie – skąd pan/i pochodzi [czyt. woher kommen zi]
* ich bin Polin/Pole – jestem Polką/Polakiem
* ich komme aus Polen – jestem z Polski
* ich bin aus …Krakau, Posen, Warschau – jestem z Krakowa, Poznania, Warszawy
* mein Ort ist nicht so groß wie…(Krakau, Lublin)
* Warschau ist eine schöne (alte) Stadt – Warszawa to piękne (stare) miasto
* wo wohnen Sie? – gdzie pan/i mieszka?
* ich wohne in einer Großstadt/Kleinstadt – mieszkam w dużym mieście/małym mieście
* ich wohne in der Nähe von – mieszkam w pobliżu
* mein Stadt heißt – moje miasto nazywa się
* ich wohne auf dem Lande – mieszkam na wsi
* ich bin …geboren – urodziłem/am się w…
* ich bin vor ein paar Jahren nach…gezogen – parę lat temu przeprowadziłem/am się do…

Data publikacji: 2017-07-16

facebook photo Medira

Data publikacji: 2017-07-12

facebook photo Medira

Legalna i bezpieczna praca w Niemczech dla opiekunek, pielęgniarek oraz innych specjalistów na najlepszych warunkach finansowo-socjalnych.

Data publikacji: 2017-07-12

facebook photo Medira

Z radością ogłaszamy, że 'Opiekunką miesiąca' w Czerwcu 2017 została Pani Halina z Zabrza, która włożyła całe serce w wykonanie zlecenia, wykazała się ogromną elastycznością, wytrwałością oraz cierpliwością Serdecznie gratulujemy postawy i oczywiście przesyłamy w podziękowaniu podarunek:)

Data publikacji: 2017-07-11

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #106
#medirasłowonadziś

am Tisch - przy stole [czyt.am tisz]
* kannst du mir das Salz reichen? – czy możesz podać mi sól?
* kann ich um ein Glas Wasser bitten? – czy mogę prosić o szklankę wody?
* ja, bitte – tak, proszę
* bitte sehr -proszę bardzo
* ja, natürlich, bitte – tak, oczywiście, proszę
* möchtest du noch Reis? – chciałbyś jeszcze ryżu?
* möchte jemand ein bisschen Wein? - Czy chciałby ktoś jeszcze wina?
* kann ich dir beim Abwaschen helfen? – czy mogę Ci pomóc w zmywaniu?
* das schmeckt vorzüglich – to smakuje wyśmienicie
* kanst du mir das Kochrezept geben? – czy możesz mi dać przepis?
* danke, aber ich brauche keine Hilfe – dziękuje, ale nie potrzebuje pomocy
* wir haben einen Geschirrspüler – mamy zmywarkę
* wie trinkst du deinen Kaffee, mit Zucker und Milch? – jaką pijesz kawę, z mlekiem i z cukrem?
* bitte mit Milch, aber ohne Zucker – proszę z mlekiem ale bez cukru

Data publikacji: 2017-07-08

facebook photo Medira

☀☀☀Premia wakacyjna dla każdego☀☀☀

Regulamin: http://medira.pl/regulamin-premia-wakacyjna/

Data publikacji: 2017-07-04

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #105
#medirasłowonadziś

Wochenende - Weekend [czyt.wohenende]
* was machst du am Wochenenden – co robisz w weekendy?
* was machst du gewöhnlich am Wochenende? co zazwyczaj robisz w weekend?
* was hast du vor? – co zamierzasz?
* wir machen ein Picknick – zrobimy piknik
* du musst dich ausruhen – musisz wypocząć
* am Wochenende spiele ich Computer oder sehe fern – w weekend gram na komputerze lub oglądam telewizję
* ich gehe sehr oft ins Kino oder lese Bücher – chodzę bardzo często do kina lub czytam książki
* am Wochenende treibe ich Sport und meistens spiele ich Fußball – w weekend uprawiam sport, a najczęściej gram w piłkę nożną

Data publikacji: 2017-07-01

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #104
#medirasłowonadziś

den Hörer abnehmen - odebrać telefon [den hyrer abnejmen]
* kann ich mit Rita sprechen? – czy mogę rozmawiać z Ritą?
* könnte ich mit Marco sprechen? – czy mógłbym/mogłabym rozmawiać z Marco?
* können Sie ihn ans Telefon bitten? – czy może pan/i poprosić go do telefonu?
* wer ist am Apparat? – kto mówi?/kto jest przy telefonie?
* wer spricht dort? – kto mówi?
* warten Sie bitte – proszę poczekać
* wie kann ich Ihnen helfen? – jak mogę Panu/i/Państwu pomóc?
* kann ich etwas ausrichten? – czy mogę coś przekazać?
* einen Moment, bitte/ einen Augenblick, bitte – chwileczkę proszę
* ich verbinde Sie jetzt – łącze
* ich verbinde Sie wieder – połącze Pana/Panią znowu
* es tut mir leid – przykro mi
* er/sie ist weg – on/ona wyszła
* er/sie ist nicht da – nie ma go/jej
* die Leitung ist besetzt/belegt – linia jest zajęta
* keine Ursache – nie ma sprawy
* Gern geschehen – nie ma za co
* danke für den Anruf – dziękuje za telefon

Data publikacji: 2017-06-28

facebook photo Medira