facebook

Data publikacji: 2017-03-02

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #88
#medirasłowonadziś

Im Hotel – w hotelu [czyt. im hotel]
* ich möchte ein gutes Zimmer – chciałbym dobry pokój
* dieses Zimmer gefällt mir – podpba mi się ten pokój
* dieses Zimmer ist zu klein/groß – ten pokój jest za mały/duży
* kann ich anderes Zimmer sehen? - czy mogę zobaczyć inny pokój?
* ich will ein Zimmer mit zwei/drei Betten – chcę pokój z dwoma/trzema łóżkami
* ich will ein Zimmer mit einen großen Bett – chcę pokój z jednym dużym łóżkiem
* ich will ein Zimmer mit großen Fenster – chę pokój z dużym okenem
* haben Sie ein besser Zimmer? - czy ma pan/i lepszy pokój?

Data publikacji: 2017-02-14

facebook photo Medira

♥️♥️ Miłość nie polega na wzajemnym wpatrywaniu się w siebie, ale wspólnym patrzeniu w tym samym kierunku....(Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry) ♥️♥️

14 lutego obchodzimy Walentynki coroczne święto zakochanych, którego nazwa pochodzi od św. Walentego biskupa i męczennika chrześcijańskiego, świętego Kościoła katolickiego, syryjskiego.

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne tzw. Walentynki. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami, kwiatami, jak również możliwością przystrojenia domu, witryn sklepów czy kwiaciarni pięknymi czerwonymi serduszkami.

♥️♥️ Cudownych Walentynek♥️♥️

Data publikacji: 2017-01-31

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #87
#medirasłowonadziś

die Jahreszeiten – pory roku [czyt. jarescajten]
* im Frühling arbeite ich gern im Garten – wiosną pracuje chętnie w ogrodzie
* im Sommer fahre ich in den Urlaub – latem jadę na urlop
* im Herbst gehe ichin den Wald, um Pilze zu suchen – jesienią idę dl lasu szukać grzybów
* im Winter stricke ich für meine Familie – zimą robię na drutach dla mojej rodziny
* rund um das Jahr lese ich viele Bücher – przez cały rok czytam wiele książek
* am Wochenende mache ich einen ausflug – w weekend robię wycieczkę

Data publikacji: 2017-01-30

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #86
#medirasłowonadziś

der Geburtstag – urodziny [czyt. der geburtstag]
* herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag – serdeczne gratulacje z okazji urodzin
* alles Gute zum Geburtstag – wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
* hier ist Ihr Geschenk – tutaj jest pana/pani prezent
* wünschen Sie sich Gäste zum Geburtstag? – chce pan/i mieć gości na urodziny?
* möchten Sie jemanden einladen? Chciałby/chciałaby pan/pani kogoś zaprosić?
* wie viel Gäste möchten Sie einladen? – ilu gości chciałby pan/chcicłaby pani zaprosić?
* erwarten Sie viele Gäste zum Geburtstag? – spodziewa się pan/i dużo gości na urodzinach?
* kommen Ihre Familienangehörigen zu Besuch? Czy pana/i krewni przyjdą w odwiedziny?
* kommen Ihre Freunde zu Besuch? – czy pana/i przyjaciele przyjdą?
* sollen wir etwas besonderes für Ihre Gäste vorbereiten? – czy mamy przygotować coś specjalnego dla pana/i gości?
* soll ich etwas kochen? – mam coś ugotować?
* soll ich irgendwelche Getränke holen? – mam przynieść jakieś napoje?
* soll ich etwas backen? – mam coś upiec?
* ich habe vor, für Ihren Geburtstag einen Kuchen zu backen – mam zamiar zrobić ciasto na pana/i urodziny
* wir feiern eine Party – urządzamy przyjęcie
* was für eine nette Idee! – jaki fajny pomysł!
* an welchem Tag? – w jaki dzień?
* das ist eine tolle Party – ale fajne przyjęcie

Data publikacji: 2017-01-29

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #85
#medirasłowonadziś

Kirche und Glaube - kościół i wiara [czyt. kirsie und glaube]
* mein Vater/ meine Mutter ist evangelisch/ katholisch – mój ojciec/ moja matka jest wyznania ewangelickiego/ katolickiego
* meine Großvater/ meine Großmutter ist streng katholisch – mój dziadek/ moja babcia jest mocno wierzącym katolikiem
* Sie können mit ihm/ ihr beten – może się pan/i z nim/ nią modlić
* Sie können mit ihm/ ihr die HeiligeMesse besuchen – może pan/i uczęszczać z nim/ z nią na msze świętą
* Sie können meiner Mutter/ meinem Vater die Texte aus der Bibel vorlesen – może pan/i czytac mojej matce/ mojemu ojcu teksty z Biblii
* gibt es hier in der Nähe eine katholische Kirche? – czy tu w pobliżu jest kościół katolicki?
* ich möchte am Sonntag die Heilige Messe besuchen. Ist das möglich? – chciałbym/ chciałabym w niedziele iść na mszę świętą. Czy to możliwe?
* ich möchte zur Messe gehen – chciałbym/chciałabym pójść na msze
* ich bin katholisch – jestem katolikiem/ katoliczką
* der Priester/ der Pfarrer – ksiądz/ kapłan/ proboszcz
* der Pastor – pastor
* die Tempel – świątynia

Data publikacji: 2017-01-28

facebook photo Medira

Niemiecke słowo na dziś #84
#medirasłowonadziś

der Tod und die Beerdigung – śmierć i pogrzeb [czyt. der tod und di beerdigung]
* sterben – umrzeć
* beerdigen – pochować
* trauern – być w żałobie
* die Trauerfeier – uroczystość załobna
* er starb / sie starb eines natürlichen Todes – on zmarł/ ona zmarła śmiercią naturalną
* er/ sie ist an Krebs gestorben – on/ona zmarł/a na raka
* mein Vater/ meine Mutter wurde eingeäschert – mój ojciec/ moja matka został/a skremowany/a
* die Beerdigung findet am Freitag statt – pogrzeb odbędzie się w piątek
* die Beerdigungsfeier findet am Donnerstag, 5 Februar in…statt – uroczystość pogrzebowa odbędzie się w czwartek, 5 lutego w ….
* die Beerdigungsfeier findet um 12:00 Uhr in der Kapelle auf dem Friedhof statt – uroczystość pogrzebowa odbędzie się o 12:00 w kaplicy na cmentarzu
* hier können wir von unserem Verstorbenen persönlich Abschied nehman – tutaj możemy osobiście pożegnać naszego zmarłego
* die Totenfeier wurde in der Kapelle abgehalten – ceremonia pogrzebowa odbyła się w kaplicy
* mein herzliches Beileid – najserdeczniejsze wyrazy współczucia
* Herzliches Beileid – serdeczne wyrazy współczucia
* erlauben Sie mir Ihnen mein Beileid auszusprechen – proszę mi pozwolić wyrazić współczucie

Data publikacji: 2017-01-27

facebook photo Medira

Niemiecke słowo na dziś #83
#medirasłowonadziś

Im Laden – w sklepie [czyt. im laden]
* sind das Mehrwegflaschen? – czy to są zwrotne butelki?
* wie viel/ viele möchten Sie? Ile by pan/i chciał/a?
* kaufen Sie zwei zum Preis von einem – niech pan/i kupi dwa w cenie jednego
* möchten Się das anprobieren? Chciałby pan/chciałaby pani to przymierzyć?
* wo kann ich das anprobieren? – gdzie mogę to przymierzyć?
* die Umkleidekabine ist dort drüben- przymierzalnia jest tam
* welche Größe brauchen Sie? – jaki rozmiar pan/i potrzebuje?
* welche Größe haben Sie? – jaki pan/i ma rozmiar?
* ich trage Größe – nosze rozmiar
* haben Sie das in einer anderen Größe? – czy ma pan/i to w innym rozmiarze?
* haben Sie das in einer anderen Farbe? – czy ma pan/i to w innym kolorze?
* das passt mir nicht – to mi nie pasuje
* das ist zu klein/ groß/ eng/ weit/ teuer – to jest za małe/ duże/ wąskie/ szerokie/ drogie
* das gefällt mir nicht – to mi się nie podoba
* das steht mir nicht – to mi nie odpowiada
* ich möchte das umstauschen – chciałbym/chciałabym to wymienić

Data publikacji: 2017-01-26

facebook photo Medira

Niemiecke słowo na dziś #82
#medirasłowonadziś

im Laden – w sklepie [czyt. im laden]
* kann ich Ihnen helfen? Czy mogę panu/i pomóc?
* was kann ich für Sie tun? – co mogę dla pana/i zrobić?
* werden Sie schon bedient? – czy już ktoś pana/panią obsługuje?
* ich sehe mich nur am – tylko się rozglądam
* ich brauche – potrzebuję
* ich hätte gern – chciałbym/chciałabym
* etwas mehr, bitte – trochę więcej, proszę
* eine Portion, bitte – proszę jedną porcję
* ein bisscen – trochę
* haben Sie noch einen Wunsch? – czy pan/i ma jeszcze jakieś życzenia?
* können Się mir helfen? – czy może mi pan/i pomóc?
* wo finde ich? – gdzie znajdę?
* wo kann ich Zeitungen finden? – gdzie mogę znaleźć gazety?
* ich suche nach Hosen – szukam spodni
* ich suche nach Sportschuhen – szukam sportowych butów

Data publikacji: 2017-01-25

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #81
#medirasłowonadziś

an der Kasse – przy kasie [czyt. an der kasse]
* bezahlen Się bitte ander Kasse – proszę zapłacić przy kasie
* wo ist die Kasse? – gdzie jest kasa?
* die Kasse befindet sich – kasa znajduje się
* im Erdgeschoss – na parterze
* am der Rolltreppe – przy ruchomych schodach
* am Ausgang – przy wyjściu
* wie teuer ist das?/ wie viel kostet es? – ile to kosztuje?
* das kostet (zusammen) 80 Euro – to kosztuje (razem) 80 Euro
* soll ich das einpacken? Czy mam to zapakować?
* ich bringe das für Sie an die Kasse – zaniosę to Panu/i do kasy
* kann ich bitte eine Quittung bekommen? – czy mogę dostać paragon?
* ich habe leider kein Kleingeld – nie mam niestety drobnych pieniędzy
* nehmen Sie Kreditkarten? – akceptujecie państwo karty kredytowe?
* kann ich bitte eine Tüte bekommen? -czy mogę dostać torebkę?

Data publikacji: 2017-01-21

facebook photo Medira