facebook

Data publikacji: 2016-10-04

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #37
#medirasłowonadziś

Hilfe - pomoc [czyt.hilfe]
* könnten Sie mir helfen? - czy mógłby/mogłaby mi pan/i pomóc?
* entschuldigen Sie, ich brauche Hilfe - przepraszam, potrzebuję pomocy
* schnell. Bitte, helfen Sie mir - szybko. Proszę mi pomóc
* ich schätze Ihre Hilfe sehr - bardzo cenię sobie pana/i pomoc
* wir zählen auf Ihre Hilfe - liczymy na pana/i pomoc

Data publikacji: 2016-10-03

facebook photo Medira

Przypominamy, że począwszy od Czerwca 2015 r. wybieramy „Opiekunkę miesiąca“, która otrzymuje nagrodę za dobrą postawę w reprezentacji firmy.

W miesiącu wrześniu wyróżnienie oraz tytuł „Opiekunki miesiąca” otrzymuje Pani Beata z Ostrowa Wielkopolskiego. Ciepła, serdeczna kobieta, która zaangażowała się całym sercem w opiekę starszej pani. Bezinteresowna a przy tym energiczna, spontaniczna i z dużym poczuciem humoru. Serdecznie gratulujemy postawy, a w podziękowaniu przesyłamy podarunek.

Data publikacji: 2016-10-02

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #36
#medirasłowonadziś

kochen - gotować [czyt. kochen]
* ich kann heute etwas Polnisches kochen - mogę dziś ugotować coś Polskiego
* kochen Sie gut? - gotuje pan/i dobrze?
* kochen Sie gern? - lubi pan/i gotować?
* hier kann man kochen - tutaj można gotować
* kochen Sie bitte etwas Gesundes - proszę ugotować coś zdrowego
* was kochen Sie am allerliebsten? - co pan/i lubi najbardziej gotować?

Data publikacji: 2016-09-30

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #35
#medirasłowonadziś

Sport - sport [czyt. szport]
* interessiert sich ihr Vater für Sport? - czy pana/i ojciec interesuje się sportem?
* ja, aber nur für Fußball - tak, ale tylko piłką nożną
* nein, er interessiert sich nicht für Sport - nie, on nie interesuje się sportem
* Sport hält gesund - sport m to zdrowie
* Meldungen vom Sport - wiadomości sportowe
* Sport hält jung - sport m pozwala zachować młodość
* er hat sehr gut Tennis gespielt - grał bardzo dobrze w tenisa
* er war Mitglied in einem Sportverein - był członiem klubu sportowegoData publikacji: 2016-09-29

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #34
#medirasłowonadziś

die Meinung - opinia [czyt. majnung]
* und was denken Sie? - a co pan/i myśli
* was denken Sie darü̱ber - co pan/i o tym myśli?
* was halten Sie davon? - co pan/i o tym sądzi?
* sind Sie auch der Meinung? - czy też jest pan/i tego zdania?
*sich eines guten Rufes erfreuen - cieszyć się dobrą opinią
* ich bin anderer Meinung - jestem innego zdania
* ich stimme mit Ihnen nicht zu - nie zgadzam się z panem/panią

Data publikacji: 2016-09-29

facebook photo Medira

Legalna praca w opiece w Niemczech na najlepszych warunkach! Polub naszą stronę, a zyskasz dostęp do bezpłatnego kursu języka niemieckiego! Chcesz zarabiać do 1400€, mieć dobre zabezpieczenie socjalne i koordynatora do dyspozycji 24h? Zadzwoń! 32 7332542 / Kom. 886 055 040.

Data publikacji: 2016-09-27

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #33
#medirasłowonadziś

Fremdsprachkenntnisse - znajomość języka obcego [czyt. fremdszprachekentnise]
* sprechen Sie Deutsch? - czy mówi pan/i po niemiecku?
* ja, ich spreche Deutsch - tak, mówię po niemiecku
* ich spreche nur ein bisschen Deutsch - mówię tylko trochę po niemiecku
* ich kann mehr verstehen als sprechen - potrafię więcej zrozumieć niż powiedzieć
* ich bin schwach in Deutsch, aber ich verstehe viel - jestem słaby/a z niemieckiego ale dużo rozumiem
* ich nehme Deutschunterricht - biorę lekcje języka niemieckiego
* mein Deutsch ist nicht sehr gut - mój niemiecki nie jest bardzo dobry
* Deutsch ist nicht leicht zu lernen - niemiecki nie jest łatwy do nauki
* vielleicht sprechen Sie Englisch? - może mówi pan/i po angielsku?

Data publikacji: 2016-09-26

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #32
‪#medirasłowonadziś‬

Die Höflichkeitsform – formy grzecznościowe [czyt. hyfliśkajtsform]
* herzlich willkommen – serdecznie witamy
* guten Morgen – dzień dobry (rano)
* guten Tag – dzień dobry (do południa/po południu)
* guten Abend – dobry wieczór
* bitte? – proszę?
* vielen Dank – wielkie dzięki
* auf Wiedersehen – do widzenia
* einen schönen Tag noch – miłego dnia
* gute Nacht – dobranoc
* bis dann – do zobaczenia
* wie geht es Ihnen? – co u pana/i słychać?
* danke schön – bardzo dziękuje
* das macht nichts – nie szkodzi
* kein Problem – żaden problem

Data publikacji: 2016-09-26

facebook photo Medira

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków.

Został on ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. Różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami i stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu.

Z okazji Dnia Języków mamy dla Was dwie propozycję związane z nauką języka niemieckiego.
Pierwsza propozycja to „Blondynka na językach-niemiecki” Beaty Pawlikowskiej. Jak mówi sama autorka „to nie jest podręcznik do nauki języka obcego. Jest to kurs rozmawiania w języku obcym. Uczy mówienia i rozumienia. Zero gramatyki, zero wkuwania słówek, zero odmian czasowników, które trzeba na pamięć wbić do głowy”.

Druga propozycja to „Niemiecki niezbędnik językowy dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych” autorstwa Pani Ewy Marii Rostek. Książka powstała w oparciu o relację osób mających doświadczenie w pracy opiekuna w krajach niemieckojęzycznych. Dzięki gotowym zdaniom szybko opanujesz język i pewniej będziesz konstruować własne wypowiedzi.

Przyjemnego czytania.!!!

Data publikacji: 2016-09-23

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #31
#medirasłowonadziś

das Lesen - czytanie [czyt. lejzen]
* liest Ihre Mutter/ Ihr Vater gern? - czy pana/i ojciec/ matka chętnie czyta?
* meine Mutter war Lehrerin und kann nicht ohne Bücher leben - moja matka była nauczycielką i nie potrafi żyć bez książek
* lesen Sie gern? - czy pan/i chętnie czyta?
* soll ich Ihnen die Zeitschriften vorlesen? - mam przeczytać panu/i gazetę?
* holen Sie mir bitte etwas zu lesen? - proszę mi przynieść coś do czytania