facebook

Data publikacji: 2016-09-12

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #24
#medirasłowonadziś

die Kleidung - ubranie [czyt. klajdung]
* möchten Sie sich jetzt anziehen? - chciał(a)by się Pan/i teraz ubrać?
* möchten Sie sich umziehen? - chciał(a)by się Pan/i teraz przebrać?
* diese Bluse passt zu diesem schwarzen Rock - ta blizka pasuje do tej czarnej spódnicy
* Sie müssen etwas ausziehen, sonst wird Ihnen zu warm - musi pan/i coś zdjąc bo będzie panu/i za ciepło
* Sie müssen meinen Vater/ meine Mutter ankleiden - musi pani mojego ojca/ moją matkę ubrać

Data publikacji: 2016-09-11

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #23
#medirasłowonadziś

die Zeit – czas [czyt. cajt]
* von Zeit zu Zeit - od czasu do czasu
* in der vorlesungsfreien Zeit - w czasie wolnym od zajęć
* alles zu seiner Zeit! - wszystko w swoim czasie!
* wie viel Uhr ist es?/wie spät ist es? - która jest godzina?
* um wieviel Uhr kommen die Gäste? - o której godzinie przyjdą goście?

Data publikacji: 2016-09-10

facebook photo Medira

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy obchodzony jest od 2000 roku i przypada w każdą drugą sobotę września. Powstał on dzięki inicjatywie Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża.

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej. Udzielenie pierwszej pomocy spoczywa na każdym z nas, sprawdź czy ofiara jest przytomna i skontroluj jej podstawowe funkcje życiowe tj. oddech, tętno. Delikatnie odchyl jej głowę do tyłu, często ten ruch przywraca normalny oddech. W przypadku gdy ranny nie oddych zastosuj sztuczne oddychanie, krwotoki staraj się zatamować. Jeżeli ofiara ma poważne obrażenia szyji lub pleców, nie wolno jej ruszać, wyjątek stanowi tutaj ochrona przed pożarem, wybuchem itp. U ofiar wypadków samochodowych zawsze musisz podejrzewać uszkodzenie kręgosłupa. Każdorazowo gdy istnieje zagrożenie zdrowia i życia, po wykonaniu czynności ratujących należy skorzystać z pomocy lekarskiej

W cotygoniowym cyklu pt. „Poradnik Opiekuna” dowiesz się jak zareagować w sytuacji, w której należy udzielić pomocy osobie poszkodowanej.

Opiekunko, opiekunie jeżeli w Twoim życiu wydarzyło się coś co sprawiło, że potrzebna była Twoja „pierwsza pomoc” podziel się z nami, opisz swój przypadek.

Data publikacji: 2016-09-09

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #22
#medirasłowonadziś

Die Wohnung - mieszkanie [czyt. wonung]
* das Zimmer ist sehr schön - pokój jest bardzo ładny
* bitte, hier sind Ihre Wohnungsschlüssel - proszę, tu są pana/i klucze do mieszkania
* lassen Sie bitte niemanden herein - proszę nikogo nie wpuszczać do środka
* ich zeige Ihnen Ihr Zimmer, hier werden SIe wohnen - pokaże panu/i pokój, tu będzie pan/i mieszkać
* Sie werden mehr Zeit mit meiner Mutterim Wohnzimmer verbringen - Pan/i będzie spędzać więcej czasu z moją matką w salonie

Data publikacji: 2016-09-08

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #20
#medirasłowonadziś

das Geld - pieniądze [czyt. geld]
* das Geld ist alle - pieniądze się skończyły
* wir müssen sparen - musimy oszczędzać
* wie viel Geld darf ich ausgeben? - ile pieniędzy mogę wydać?
* sie habe 100 Euro pro Woche -ma pan/i 100 euro na tydzień
* können Sie mir mehr Geld für einkäufe geben? - czy dostanę więcej pieniędzy na zakupy?

Data publikacji: 2016-09-08

facebook photo Medira

SZUKASZ PRACY JAKO OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH???

MEDIRA CZEKA NA CIEBIE ➯ ZADZWOŃ

Data publikacji: 2016-09-07

facebook photo Medira

SZUKASZ PRACY JAKO OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH???

MEDIRA CZEKA NA CIEBIE ➯ ZADZWOŃ

Data publikacji: 2016-09-07

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #20
#medirasłowonadziś

das Bad - łazienka [czyt. bad]
* kann ich das Bad nutzen? - czy mogę skorzystać z łazienki?
* möchten Sie lieber ein Bad nehmen oder duschen? -wolałaby pani wziąć kąpiel czy prysznic?
* ich wasche Ihnen jetzt die Haare - umyje teraz panu/pani włosy
* ich helfe Ihnen beim Zähneputzen - pomogę panu/pani przy myciu zębów
* bitte, hier ist Ihr Duschgel - proszę, tu jest pana/pani żel pod prysznic

Data publikacji: 2016-09-06

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #19
‪#medirasłowonadziś‬

Kaffeezeit - czas na kawę [czyt. kafezajt]
* der Kaffee mit Milch - biała kawa
* soll ichKuchen backen? - czy mam upiec ciasto?
* ich hätte gern noch ein Stück Kuchen - chciałabym jeszcze kawałek ciasta
*
*

Data publikacji: 2016-09-05

facebook photo Medira

Niemieckie słowo na dziś #18
‪#medirasłowonadziś‬

Hausterie - zwierzęta domowe [czyt. hałstire]
* wer kümmert sich um diesen Hund? - kto troszczy sie o tego psa?
* unser Hund tut Ihnen nichts - nasz pies nic panu/pani nie zrobi
* ich liebe Katzen - lubię koty
* ich bin allergisch gegen Katzen - jestem uczulony/a na koty
* er ist ein treuer Begleiter meines Vaters/meiner Mutter - on jest wiernym towarzyszem mojego ojca/mojej matki