facebook

PIT2017

Szanowni Państwo,

W ostatnich dniach została skierowana do Państwa przesyłka zawierająca informację o uzyskanych w roku 2017 dochodach – PIT-11.

Zawiera ona informację o przychodzie, kosztach uzyskania przychodu oraz zaliczce na podatek dochodowy i składkach na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

W przypadku umów cywilnoprawnych ustawodawca nie przewidział możliwości wykazania na druku PIT-11 informacji na temat dochodu zwolnionego z tytułu diet wynikających z Państwa miejsca pracy poza granicami kraju.

Uprzejmie zatem informujemy, że sporządzając swoje zeznania roczne należy przychód wykazany w pozycji 49 druku PIT-11 pomniejszyć o kwotę przychodu zwolnionego
z opodatkowania.

Chcąc pomóc Państwu szybko i bezproblemowo rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, nasz dział księgowości może udzielić Państwu  informacji o konkretnej kwocie, o którą należy pomniejszyć uzyskany i wykazany w informacji PIT-11 przychód, wtedy osoba rozliczająca Państwa zeznanie nie będzie musiała wyliczać tego samodzielnie. Prosimy zatem o kontakt z działem księgowości pod numerem telefonu +48 511 709 762 

W przypadku braku pomniejszenia w rozliczeniu rocznym wykażą Państwo podatek w zbyt dużej wysokości i wyjdzie kwota do dopłaty.


UWAGA: Pracownicy biura, administracja i koordynatorzy nie pomogą Państwu w sprawie PIT. Proszę się kontaktować w tej kwestii tylko i wyłącznie z księgowością. 


Pozdrawiamy,

zespół Medira

Księgowość +48 511 709 762