Regulamin i zgody

W związku z ochroną danych osobowych, abyśmy mogli przedstawiać Pani/Panu oferty pracy prosimy o zapoznanie się z poniższymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji.

Poniższe zgody dotyczą Administratora Medira Pflege Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Mielęckiego 10.

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Medira Pflege Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Mielęckiego 10, dla potrzeb niezbędnych do realizacji tej i przyszłej rekrutacji.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Medira Pflege Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Mielęckiego 10 w celach handlowych i marketingowych.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Medira Pflege Sp z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Mielęckiego 10, informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Medira Pflege Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Mielęckiego 10, w celach budowania relacji klienckich, marketingowych oraz oferowania produktów i usług własnych.

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medira Pflege Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Mielęckiego 10. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z celami i będą przechowywane do czasu ustania celu lub cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych będzie skutkować min. brakiem przesyłania ofert handlowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem dnia 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medira Pflege Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Mielęckiego 10; e-mail: opieka@medira.pl, tel: 886 054 444 Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzanie o ochronie danych tj. zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

a) rekrutacji na stanowisko opiekuna;

b) handlowych oraz marketingowych;

c) statystycznych.

Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu lub cofnięcia zgody. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych będzie skutkować min. brakiem przesyłania ofert handlowych.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (dla kandydata na zleceniobiorcę)

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

ZWROTY, KTÓRE SĄ DLA CIEBIE WAŻNE: Administrator-Medira Pflege Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Mielęckiego 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, pod numerem KRS 0000843977, posiadająca NIP 954-281-53-12. Klient – osoba fizyczna, która zgłasza się w celu wyszukania dla Podopiecznego odmiotu świadczącego usługi opieki i pomocy w gospodarstwie domowym; Podopieczny – osoba fizyczna wymagająca wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu na rzecz, której miałyby być świadczone usługi opieki i pomocy w gospodarstwie domowym. Kontrahent – podmiot, z którym Spółka zawarła odrębną umowę i z którym współpracuje w celu realizacji kontraktów z Klientami lub Podopiecznymi lub na rzecz którego świadczy usługi.

ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE: Twoimi danymi osobowymi administruje Medira Pflege Sp.zo.o, Sp.k., która prowadzi działalność zmierzającą do pozyskania współpracowników, tworzenia baz kandydatów strona: medira.pl. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adresy siedziby Administratora, przez podaną stronę internetową, a także poprzez kontakt z inspektorem danych osobowych. Możesz skontaktować́ się̨ z inspektorem Administratora ds. ochrony danych osobowych pisząc na adres pocztowy Medira Pflege Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Mielęckiego e-mail: opieka@medira.pl, tel: 886 054 444

Podstawa przetwarzania danych osobowych i cele przetwarzania

Obecnie w naszej bazie posiadasz status KANDYDATA, któremu możemy zaoferować współpracę (ofertę pracy) polegającą na świadczeniu usług opieki domowej oraz pomocy w gospodarstwie domowym oraz świadczenia usług marketingowo rekrutacyjnych (infomacyjno-rekrutacyjnych). Twoje dane osobowe w czasie posiadania przez Ciebie statusu kandydata przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, której udzieliłeś nam dobrowolnie. Mogłeś wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji lub w celach marketingowych. Pamiętaj, że masz prawo do ich wycofania w każdym momencie. Aby wycofać zgodę możesz skontaktować się z nami na adresy podane powyżej (można tego dokonać zarówno w formie pisemnej, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej). Byłoby ułatwieniem dla nas gdybyś w tytule e-maila napisał „WYCOFANIE ZGODY” choć nie jest to obowiązkowe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prosimy abyś w informacji o wycofaniu zgody wskazał, czy cofasz wszystkie zgody czy tylko niektóre z nich. Jeżeli nie podasz nam tej informacji, a nie uda nam się z Tobą skontaktować przyjmiemy, że cofasz wszystkie udzielone zgody. Jeżeli wyraziłeś zgodę na kontakt w celach marketingowych przetwarzamy tylko i wyłącznie dane umożliwiające nam kontakt z Tobą (imię, nazwisko, telefon, e-mail). Jeżeli natomiast wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji na Twoim koncie kandydata przetwarzamy dane osobowe, które są nam niezbędne, aby zaproponować Tobie współpracę, a także w zakresie usług opieki i pomocy w gospodarstwie domowym wybrać osobę, na rzecz której mógłbyś/abyś świadczyć usługi opieki (Podopiecznego). Są to następujące dane osobowe: - dotyczące Twojego imienia, nazwiska, miejscu zamieszkania, numeru telefonu, poczty elektronicznej – dane te wykorzystywane są do kontaktu z Tobą i przedkładania Tobie ofert świadczenia usług dla nas; - obywatelstwo – informacja ta pozwala nam określić, czy mamy dodatkowe obowiązki prawne związane z Twoim zatrudnieniem oraz czy możemy legalnie oddelegować Ciebie do świadczenia usług za granicą; - data urodzenia, waga, wzrost – informacje te pozwalają nam zaproponować Tobie ofertę świadczenia usług u Podopiecznego z zachowaniem bezpieczeństwa zarówno Twojego, jak i osoby Podopiecznej (proponując ofertę objęcia opieki nad Podopiecznym dopasowujemy Podopiecznego pod kątem Twoich możliwości dlatego, że usługi opieki mogą wiązać się z wysiłkiem fizycznym); - informacja o tym, czy jesteś osobą palącą czy niepalącą – jest to dla nas istotna informacja z uwagi na fakt, że w okresach wykonywania usług w Niemczech będziesz zamieszkiwać z Podopiecznym. Z jednej strony pozwala nam ona zapewnić Tobie optymalne warunki przebywania w miejscu świadczenia usług, a z drugiej nie narazić na jakiekolwiek szkody Podopiecznego. - doświadczenie zawodowe, preferencje do świadczenia usług, wykształcenie, posiadanie prawa jazdy, opis Twojej osoby – są to szeroko rozumiane informacje o Twoim doświadczeniu które pozwalają nam dopasować odpowiedniego Podopiecznego do Twoich umiejętności i preferencji oraz dotychczasowego doświadczenia.

Komu możemy powierzyć Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą na zasadzie powierzenia przekazywane innym podmiotom, w szczególności Kontrahentom, Klientom i Podopiecznym np. w celu realizacji znalezienia Podopiecznego. W przypadku takiego powierzenia dane przekazywane są na podstawie odrębnej umowy o powierzenie danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem, a Kontrahentem, Klientem lub Podopiecznym. Jednocześnie informujemy, że treść tych danych zostanie zminimalizowana, a w przypadkach, gdy jest możliwe zanonimizowana (nie przekazujemy Podopiecznemu np. informacji o Twojej wadze czy Twoim wzroście pozostawiając je wyłącznie na potrzeby dopasowania miejsca świadczenia usług do Twoich możliwości tak aby spełnić prany wymóg zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków świadczenia usług). Na zasadzie powierzenia danych osobowych Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym ze Spółką kapitałowo lub osobowo o ile istnieje do tego podstawa prawna. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez odrębnej zgody.

Jakie masz prawa?

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda również prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W każdym przypadku zarówno, jeżeli chodzi o dane przetwarzane na mocy RODO, jak i Twojej zgody masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania się z Administratorem celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności przez Administratora a w przypadku wycofania zgody do momentu złożenia oświadczenia w tym przedmiocie, z zastrzeżeniem, że zaprzestanie przetwarzania danych nastąpi wyłącznie w zakresie, w jakim nastąpiło wycofanie zgody (tj. w zakresie poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych – (rekrutacja lub marketing usług) i że nie istnieje inna podstawa do przetwarzania Twoich danych osobowych. Administrator.

UWAGA: Jeżeli jakiekolwiek informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dla Ciebie niejasne pozostajemy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu: tel: 32 733 25 42, medira@medira.pl, tel: 886 054 444, opieka@medira.pl Regulamin § 1 Właścicielem strony www.medira.pl [strona internetowa] jest Medira Pflege Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Mielęckiego 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, pod numerem KRS 0000843977, posiadająca NIP 954-281-53-12. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę. Oferta – oferta zamieszczona przez właściciela na stronie. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP. § 2 Postanowienia ogólne Operatorem strony internetowej www.medira.pl jest właściciel. Przeznaczenie strony: informacja o danych kontaktowych, nowościach, usługach, ofertach pracy, materiałach szkoleniowych właściciela. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody. § 3 Odpowiedzialność za treść Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie. Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony. Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie właściciela. § 4 Obszar obowiązywania oferty Oferta internetowa właściciela jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie polskiego prawa. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy oferta internetowa jest odpowiednia dla użytkowników z innych państw, ma tam zastosowanie i jest prawnie dopuszczalna. § 5 Prawa autorskie Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów). Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą właściciela. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego. § 6 Wskazówki techniczne Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści. § 7 Ochrona prywatności Właściciel, będący administratorem danych osobowych działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez właściciela w celu świadczenia usług, rekrutacji, archiwizacji, a także w celach handlowych i marketingowych usług i produktów. Dane osobowe użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów właściciela związanych z procesami systemowymi statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania użytkownika, realizacji zamówień użytkownika, udziału w konkursach oraz w celu technicznej administracji stroną. Szczegółowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy użytkownika i hasła rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania, zamówienia lub rejestracji.

Akceptując regulamin, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Medira Pflege Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Mielęckiego 10, dla potrzeb niezbędnych do realizacji tej i przyszłej rekrutacji zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

Akceptując regulamin, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie aktualnie i w przyszłości) w celach marketingowych przez Medira Pflege Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Mielęckiego 10, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Akceptując regulamin, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie (aktualnie i w przyszłości) informacji i ofert handlowych przez Medira Pflege Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Mielęckiego 10, drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania. Skasowanie danych osobowych nastąpi także w sytuacjach wymienionych w obowiązujących przepisach ustawowych. Właściciel nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych użytkowników. Udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych użytkowników osobom trzecim nastąpi tylko wówczas, gdy będzie konieczne w celu realizacji umowy lub do celów rozliczeniowych albo ściągnięcia wynagrodzenia, lub wyrazi na to zgodę użytkownik. Innego rodzaju wykorzystywanie tych informacji jest niedozwolone. Ponadto właściciel może przekazać anonimowe dane dotyczące użytkowania w celu badań marketingowych. Identyfikacja użytkowników jest przy tym wykluczona. Na żądanie właściwego urzędu właściciel ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej. Bazy danych właściciel zabezpieczył tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy właściciela w celach wymienionych powyżej. Pracownicy właściciela są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.

Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki, które znajdują się w Microsoft Internet Explorer w punkcie menu ,,Dodatki/opcje internetowe”, a w Mozilla Firerfox w punkcie ,,Dodatki/ustawienia”. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.

Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o zapisanych swoich danych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych mogą się Państwo zawsze zwrócić do nas za pośrednictwem adresu e-mail medira@medira.pl lub opieka@medira.pl § 8 Postanowienia końcowe Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres medira@medira.pl lub opieka@medira.pl Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany treści umieszczanych na stronie oraz zawieszenia jej działania w każdym czasie. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.

Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.