Aktualności

COVID - Aktualizacja 02.06.2022
COVID - Aktualizacja 02.06.2022

02.06.2022Anna Mikulska

Zmiany w przepisach dot. wjazdu na teren Niemiec.

Aktualności COVID
Aktualności COVID

02.05.2022Anna Mikulska

maj 2022

Aktualizacja dot. konfliktu w Ukrainie
Aktualizacja dot. konfliktu w Ukrainie

01.03.2022Anna Mikulska

Monitorujemy na bieżąco wszystkie pojawiające się informacje.

Aktualizacja COVID 01.03.2022
Aktualizacja COVID 01.03.2022

01.03.2022Anna Mikulska

Aktualizacja informacji dot. przekraczania granicy z Polski do Niemiec

Nowe wytyczne COVID
Nowe wytyczne COVID

06.01.2022Anna Mikulska

Zmiana w sposobie respektowania paszportów covidowych i statusu ozdrowieńca na terenie Niemiec.