Aktualizacja COVID 01.03.2022

01.03.2022Anna Mikulska

Opiekunki i Opiekunowie,

Informujemy, iż od 27 lutego 2022 roku Polska nie jest obszarem wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet) wedle niemieckich władz.

Wpływa to bezpośrednio na brak konieczności rejestracji podróżnych w ewidencji niemieckiego sanepidu przez agencje zatrudnienia.

Niezmiennie jednak przy przekraczaniu granicy każda osoba, która ukończyła 6 rok życia, jest zobowiązana do przedstawienia:

  • certyfikatu szczepienia wraz z kodem QR,

LUB

  • certyfikatu ozdrowienia wraz z kodem QR,

LUB

  • negatywnego wyniku testu COVID.

Anna Mikulska

Sales & Marketing Manager

01.03.2022

CERTYFIKATY
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
CZŁONKOSTWA
SAO
SAZ


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀