Aktualności COVID

02.05.2022Anna Mikulska

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi informujemy iż podróżujących Opiekunów i Opiekunki do Niemiec w celu wykonywania pracy opiekuńczej obowiązuje nadal:

1. Wykonanie testu antygenowego przed wjazdem na teren Niemiec - dot. osób niezaszczepionych.

Anna Mikulska

Sales & Marketing Manager

02.05.2022

CERTYFIKATY
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
CZŁONKOSTWA
SAO
SAZ


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀