Autozapis w PPK

27.01.2023Laura Gaweł

Drodzy pracownicy, uprzejmie informujemy, że 1 kwietnia 2023 roku odbędzie się automatyczny ponowny zapis do PPK. Jest on przeprowadzany co 4 lata na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Kto zostanie ponownie zapisany do PPK? Automatyczny ponowny zapis do PPK dotyczy osób zatrudnionych w wieku 18-55 lat, które uprzednio złożyły deklarację rezygnacji z odprowadzania wpłat do PPK (deklaracja przestanie obowiązywać od 1 marca 2023 roku). Osoby, które obecnie już są Uczestnikami PPK nie muszą ponownie się zapisywać, nie będą wypisywane. Do PPK pracownika może zapisać tylko pracodawca. Ma on obowiązek zawarcia w imieniu pracownika umowy o prowadzenie PPK oraz dokonywania wpłat na jego rachunek PPK od 1 kwietnia 2023 roku.

 

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Laura Gaweł

Specjalista ds. Administracji

27.01.2023

CERTYFIKATY
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
CZŁONKOSTWA
SAO
SAZ


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀