COVID - Aktualizacja 02.06.2022

02.06.2022Anna Mikulska

Informujemy, iż zgodnie z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi przekraczania granicy polsko-niemieckiej nie jest już konieczne posiadanie negatywnego wyniku testu COVID dla osób niezaszczepionych.

Z podanych informacji wynika, iż:

→ zostaje zniesiony obowiązek dysponowania przy wjeździe do Niemiec dowodem ozdrowieńca, dowodem osoby zaszczepionej, czy negatywnym wynikiem testu.

Tym samym, osoby niezaszczepione które w najbliższym czasie będą wyjeżdżać do Niemiec w celu wykonywania pracy opiekuna osób starszych nie będą już zobligowane to posiadania negatywnego wyniku testu COVID.

Anna Mikulska

Sales & Marketing Manager

02.06.2022

CERTYFIKATY
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
CZŁONKOSTWA
SAO
SAZ


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀