Prezes MEDIRY członkiem zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia

16.11.2022Anna Mikulska

Czym jest SAZ?

To największa w Polsce organizacja branżowa zrzeszająca agencje rekrutacyjne, pracy tymczasowej, outsourcingu i doradztwa HR. Tworzymy wyspecjalizowane sekcje: Sekcje Agencji Opieki oraz Sekcje Agencji Pracy Tymczasowej.

Jej celem jest wspomaganie i reprezentowanie członków organizacji oraz budowanie dobrego wizerunku branży, oraz kreowanie właściwego kierunku jej rozwoju, zgodnego z wymogami gospodarki oraz przepisami prawa.

Patrycja Mstowska - członkiem zarządu SAZ.

Emocje w naszej organizacji powoli opadają, więc nadchodzi czas w którym chcielibyśmy podzielić się z Wami niezwykle ważną dla nas, ale i całego środowiska opiekuńczego informacją.

Będąc wieloletnim członkiem SAZ i aktywnie działając w @Sekcja Agencji Opieki SAO wszystkie nasze działania opieraliśmy na promowaniu i wspieraniu dobrych praktyk w branży delegowania pracowników. Patrycja Mstowska będąca prezesem Mediry od lat podkreślała, że misją naszej organizacji jest podnoszenie standardu życia osób starszych poprzez świadczenie usług opiekuńczych na najwyższym poziomie. Poziom ten jednak nigdy nie ograniczał się dla niej jedynie do standardu opieki nad seniorami, ale również formy zatrudniania, modelu działalności oraz zapewnianiu bezpieczeństwa naszym pracownikom.

Wstąpienie do zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia staje się dla naszej organizacji nowym etapem na drodze naszego rozwoju. To moment od którego będziemy mogli jeszcze skuteczniej i z jeszcze większą sprawczością czynić wszystko, aby branża opiekuńcza traktowała Opiekunów z jak najwyższym poszanowaniem, a rynek opiekuńczy wzrastał o silne, legalnie działające organizacje.

Cieszymy się, że na czele kluczowego dla branży opiekuńczej stowarzyszenia stać będzie od dziś osoba, dla której wartości takie jak bezpieczeństwo, odpowiedzialność i jakość są priorytetem w podejmowaniu decyzji.

Medira to Wy. Medira to przedstawiciel Was wszystkich w kluczowym dla branży stowarzyszeniu, działającym na rzecz legalnych praktyk zatrudniania i delegowania.

Dziękujemy, że jesteście z nami. Rozwijamy się dla Was.

Anna Mikulska

Sales & Marketing Manager

16.11.2022

CERTYFIKATY
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
CZŁONKOSTWA
SAO
SAZ


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀