Ocena ryzyka

14.04.2022Laura Gaweł

Ocena ryzyka zawodowego przeprwadzona dla stanowiska pracy potencjalnie zagrożónych koronawirusem Sars-COV-2 bez względu na miejsce lokalizacji w firmie Medira Care Sp.zo.o Sp.k, ul. Mariacka 4, 40-014 Katowice

Laura Gaweł

Specjalista ds. Administracji

14.04.2022

CERTYFIKATY
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
CZŁONKOSTWA
SAO
SAZ


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀