Ocena ryzyka

14.04.2022Laura Gaweł

Ocena ryzyka zawodowego przeprowadzona na stanowiskach pracy w firmie Medira Pflege Sp. z o.o. Sp.k. ul. Mielęckiego 10, 40-013 Katowice.

Ocena ryzyka zawodowego przeprowadzona dla stanowiska pracy potencjalnie zagrożonych koronawirusem Sars-COV-2 bez względu na miejsce ich lokalizacji w firmie Medira Pflege Sp. z o.o. Sp.k. ul. Mielęckiego 10, 40-013 Katowice.

Laura Gaweł

Specjalista ds. Administracji

14.04.2022

CERTYFIKATY
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
CZŁONKOSTWA
SAO
SAZ


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀