Ocena ryzyka

14.04.2022Angelika Wańdoch

Ocena ryzyka zawodowego przeprowadzona na stanowiskach pracy w firmie Medira Care Sp.zo.o. Sp.k. ul. Mariacka 4, 40-014 Katowice

Angelika Wańdoch

Specjalista ds. Administracji

14.04.2022

CERTYFIKATY
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
CZŁONKOSTWA
SAZ
SAO


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀