Rozliczenia PIT za 2022 rok dla pracowników Mediry

01.02.2023Anna Mikulska

Rozliczenia PIT za rok 2022.

W związku z licznymi zmianami zachodzącymi w zakresie prawa podatkowego w roku 2022 przedstawiamy do Państwa informacji spis zmian zgodnie z którymi rozliczane były PIT. Pragniemy, aby rozliczenie PIT przebiegło płynnie i było jasne dla każdego naszego pracownika.

Jako rzetelna firma pragniemy z wyprzedzeniem informować o wszystkich nadchodzących wydarzeniach wiedząc, że transparentna działalność i rzetelne informowanie naszej społeczności jest ważne i potrzebne.

Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania:

  • Do kiedy dostarczone będą PITy?

Do dnia 28.02.2023 wszystkie PIT będą wysłane do naszych pracowników.

  • Według jakich zasad dokonane zostanie moje rozliczenie za 2022 rok?

Chronologia zmian podatkowych (m.in Polski Ład) względem których rozliczane musiały być wynagrodzenia pracowników:

- 01.01.2022-30.06.2022 – m.in. wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej, brak możliwości odliczenia składek zdrowotnych, co spowodowało zwiększenie wartości naliczanego podatku . Chcąc złagodzić skutki wprowadzonych zmian nastąpiło zgodnie z ustawą z dnia 7.01.2022 ograniczenie poboru zaliczek do wysokości zaliczek wyliczanych wg zasad obowiązujących w 2021 r. . Dla pozostałej części podatku odroczono termin jego płatności. W tym okresie podatek dochodowy od osób fizycznych naliczany był w wysokości 17%, kwota wolna od podatku 30.000,00 zł  a ulga podatkowa 5100 zł  ( 30.000,00 x 17%)

- Od 01.07.2022 – ulga dla klasy średniej została zlikwidowana a wysokość podatku obniżona do 12%. Zrezygnowano również z odraczania terminu płatności naliczonego podatku dochodowego. Zmiana wysokości stopy procentowej  podatku pociągnęła za sobą zmianę ulgi podatkowej , pomimo tego  że kwota wolna od podatku nie uległa zmianie. Ulga podatkowa wyniosi w tej chwili 3600,00 zł  ( 30.000,00 zł x12%) ,

Prosimy pamiętać, że otrzymany od nas PIT-11 nie jest Państwa rocznym rozliczeniem podatkowym, a jedynie wykazem wypłaconych wynagrodzeń , potrąconych i odprowadzonych składek na ubezpieczenia oraz wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzonych do Urzędu Skarbowego. Natomiast roczne rozliczenie podatkowe to indywidualna kwestia każdego pracownika, na które oprócz zmian podatkowych wprowadzonych w ciągu roku podatkowego będą mieć wpływ takie czynniki jak : dodatkowe źródła dochodu, pobieranie renty/emerytury, darowizny, dodatkowe ulgi podatkowe , z który będziecie Państwo mogli skorzystać . Dlatego też, nasi pracownicy nie są w stanie udzielić Państwu informacji dotyczących Państwa indywidualnych rozliczeń podatkowych.

W związku z powyższymi licznymi zmianami w zakresie prawa podatkowego oraz indywidualnymi parametrami każdego podatnika - sposób rozliczania PIT różnił się od rozliczeń zeszłorocznych. Gdyby jakaś kwestia rozliczenia wzbudzała u Państwa zaniepokojenie, zachęcamy do kontaktu z najbliższą placówką Urzędu Skarbowego, lub infolinią US.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie PITy wysyłane będą do Państwa drogą elektroniczną na wskazane w systemie adresy e-mail.

Anna Mikulska

Sales & Marketing Manager

01.02.2023

CERTYFIKATY
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
CZŁONKOSTWA
SAO
SAZ


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀