Pracownicze Plany Kapitałowe

25.08.2022Laura Gaweł

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Pracodawca automatycznie zapisuje do programu wszystkich swoich pracowników, którzy ukończyli 18. i nie ukończyli 55. roku życia, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Gdzie trafią Twoje pieniądze?

Oszczędności będą gromadzone na Twoim indywidualnym rachunku PPK w instytucji finansowej, prowadzącej PPK w Twojej firmie. Po zawarciu dla Ciebie umowy o prowadzenie PPK, otrzymasz numer rachunku oraz dane do logowania się. Będziesz miał stały dostęp do informacji o stanie swoich oszczędności. Gromadzone środki będą lokowane w funduszu, który będzie dostosowywał poziom ryzyka inwestycyjnego do Twojego wieku (tzw. fundusz zdefiniowanej daty).

Więcej informacji znajduje się tutaj

Laura Gaweł

Specjalista ds. Administracji

25.08.2022

CERTYFIKATY
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
CZŁONKOSTWA
SAO
SAZ


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀