Aktualizacja dot. konfliktu w Ukrainie

01.03.2022Anna Mikulska

Opiekunki i Opiekunowie,

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, na bieżąco monitorujemy sytuację za naszą wschodnią granicą. Wiemy, jak ważny jest teraz spokój zarówno dla nas, naszych pracowników jak i podopiecznych.

Informujemy, iż z informacji płynących ze wszystkich państw członkowskich UE oraz pozaeuropejskich sojuszników Ukrainy jak również i z rządu Zjednoczonych Stanów Ameryki wynika bezpośrednio iż Polska oraz inne kraje członkowskie NATO objęte są pełnym zabezpieczeniem i wsparciem i mogą czuć się bezpieczne w sytuacji kryzysu za wschodnią granicą.

Należy zakładać, iż nasze członkostwo w UE oraz NATO odróżnia znacznie naszą sytuację i położenie w obliczu konfliktu z Rosją względem sytuacji w której znalazła się Ukraina.

Niniejszym deklarujemy również, iż będziemy na bieżąco przekazywać Państwu wszelkie informacje, które mogłyby wpłynąć na rytm Państwa pracy lub życia.

Dziś najważniejsze jest, abyśmy zadbali o własne zdrowie psychiczne, a jeśli możemy wsparli tych, którzy tego potrzebują.

Jesteśmy tu dla Państwa.

Anna Mikulska

Sales & Marketing Manager

01.03.2022

CERTYFIKATY
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
CZŁONKOSTWA
SAO
SAZ


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀