Usługi marketingowe

04.05.2022Laura Gaweł

Z powodu panującej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia w dniu 11.03.2020 r. w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków świadczenia Usług Marketingowych na podstawie umów zlecenia pomiędzy Zleceniobiorcami, a Medira, poniżej przedstawiamy w jaki sposób możecie Państwo wywiązywać się ze świadczenia Usług Marketingowych w sposób on-line.

Prowadzenie rozmów telefonicznych ze znajomymi, a także wysyłanie wiadomości sms - udzielając informacji o działalności prowadzonej przez ZLECENIODAWCĘ.

Wysyłanie wiadomości za pomocą komunikatorów internetowych typu Messenger, whatsapp z informacją o działalności.

Udzielanie się na forach internetowych branżowych i nie tylko.

Udzielanie się na portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram i inne.

Udostępnianie postów widniejących na fanpage Medira , a także komentowanie i zachęcanie znajomych do odwiedzenia fanpege’u.

Kolportaż ulotek – wyłącznie przy okazji wyjścia do miejsc użyteczności publicznych, otwartych w czasie panującej pandemii, z zachowaniem szczególnej ostrożności, co do warunków higienicznych, a także o ile będzie na to zgoda osób zarządzających danym miejscem.

Zachęcamy do świadczenia usług marketingowych przede wszystkim w formie on-line w trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo.

Przypominamy jednocześnie, że Zleceniobiorcy będący na kwarantannie mogą świadczyć usługi marketingowe wyłącznie on-line.

Laura Gaweł

Specjalista ds. Administracji

04.05.2022

CERTYFIKATY
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
CZŁONKOSTWA
SAO
SAZ


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀