Największe wyzwania w pracy opiekunka

19.05.2023Anna Mikulska

Opieka nad seniorem to trudne i wyczerpujące zajęcie obciążające zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Opiekun niejednokrotnie mierzy się z zadaniem przekraczającym jego siły narażony jest na wypalenie i depresję. Nawet doświadczeni zawodowo opiekunowie jak i specjaliści wiedzą, jak wielkim wyzwaniem jest opieka nad osobą starszą.

Choroby przewlekłe

Do najtrudniejszych wyzwań należy opieka nad osobami starszymi dotkniętymi chorobami przewlekłymi. Dolegliwości mogą powodować poważne trudności w poruszaniu, a nawet całkowite unieruchomienie lub upośledzenie funkcji intelektualnych chorych. Opiekun w takiej sytuacji bierze na siebie pełną kontrolę nad seniorem. W skrajnych przypadkach wiąże się to nawet z pełnym podporządkowaniem swojego życia potrzebom podopiecznego. W skrajnych przypadka opiekun podporządkuje swoje życie potrzebom podopiecznego.

Depresja

Kolejnym z wyzwań jest depresja i problemy psychiczne podopiecznych. Często bliscy w tym wypadku bagatelizują problem depresji co negatywnie odbija się na starszych osobach. Seniorzy nie mają nieraz możliwości podzielić się z kimś swoimi lękami czy problemami. Zadaniem opiekunów jest dostrzeżenie problemu i pomoc w doprowadzeniu do spotkania z lekarzem lub terapeutą. Osoby niosące na co dzień pomoc, mogą same zrobić wiele dla poprawy stanu psychicznego podopiecznych poprzez bliską, ciepłą, pełną zrozumienia postawę. To bardzo trudne zadanie w obliczu codziennych problemów, ale takie podejście ma duże znaczenie.

Bariera językowa oraz tęsknota za rodziną

Następnym z wyzwań jest bariera językowa W pracy opiekunki osób starszych trudno przecenić więc rolę znajomości języka. Pozwala on porozumieć się z podopiecznym i jego rodziną w trudnych sytuacjach, lecz także na co dzień, co ułatwia szybkie nawiązanie dobrych relacji oraz przełamanie bariery językowej.

rozmowa

Podział życia na dwa kraje

Oprócz języka, wyzwaniem w pracy opiekunki osób starszych wyjeżdżającej na kontrakty do Niemiec może być także życie dzielone pomiędzy dwa kraje. Czas spędzany w pracy zagranicą oraz w domu w Polsce możesz dość elastycznie regulować, ale trudniej w tej sytuacji o życiową stabilizację. Chociaż możliwość zmiany otoczenia bywa też zaletą, często jest wyczerpująca psychicznie. Przyzwyczajenie się do innego kontekstu kulturowego jest najtrudniejsze na początku, choć za każdym razem może chwilę zająć.

Powyższy przykłady pokazują z jakimi trudnościami muszą się mierzyć opiekunowie i jak wpływa to na ich zdrowie zarówno fizyczne i psychiczne.

Zmiana stanu zdrowia podopiecznego

Do największych wyzwań w pracy opiekunki osób starszych należą też sytuacje, gdy w trakcie trwania kontraktu stan zdrowia seniora znacząco się pogarsza, a nawet podopieczny umiera. Bliski, codzienny kontakt z cierpiącą lub umierającą osobą może być dużym obciążeniem i źródłem stresu. Wymaga on radzenia sobie z poczuciem bezsilności, a jednocześnie jeszcze większej wyrozumiałości w podejściu do starszej osoby.

nurse-taking-care-old-woman

Wreszcie, w pracy opiekunki osób starszych nie można się brzydzić ani wstydzić ludzkiej cielesności, kontaktu z wydzielinami ustrojowymi czy zapachami. Priorytetem jest zaangażowana, oparta na szacunku, kompleksowa pomoc drugiemu człowiekowi. Pamiętaj, że często jest to człowiek w dużej mierze uzależniony od Twojej opieki i asysty.

Anna Mikulska

Sales & Marketing Manager

19.05.2023

CERTYFIKATY
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
CZŁONKOSTWA
SAO
SAZ


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀