Opieka domowa nad seniorem - dlaczego warto?

11.12.2023Anna Mikulska

Obecnie wiele polskich rodzin zastanawia się, jak zapewnić odpowiednią opiekę swoim bliskim w podeszłym wieku, i które z rozwiązań dostępnych na rynku będzie najlepszym wyborem. Jednym z nich jest opieka domowa nad seniorem, która zyskuje coraz większą popularność i jest świadczona przez wykwalifikowane opiekunki osób starszych. Warto przyjrzeć się zatem, dlaczego to rozwiązanie zyskuje na znaczeniu i jakie korzyści może przynieść zarówno seniorowi, jak i jego rodzinie.

Korzyści, które niesie ze sobą opieka domowa dla osoby starszej

Jedną z kluczowych korzyści opieki domowej jest możliwość pozostania seniora w swoim własnym domu. Komfortowe i znane mu otoczenie często ma pozytywny wpływ na jego zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Senior nie musi dostosowywać się do nowego środowiska i przebywać w szpitalnym, często minimalistycznym wnętrzu, mogącym wywoływać u niego negatywne odczucia. Co więcej, opiekunka sprawująca opiekę domową dostosowuje opiekę do indywidualnych potrzeb każdego seniora. Może to obejmować zarówno opiekę medyczną, jak i codzienne czynności, takie jak gotowanie czy pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Spersonalizowana opieka pozwala seniorowi zachować autonomię i godność. Opiekunka poda swojemu podopiecznemu posiłek o wybranej przez niego porze, a także dobierze sposób spędzania czasu wolnego do jego upodobań i preferencji. Dzięki temu osoba starsza może czuć się w pełni komfortowo, gdyż nie musi dostosowywać się do różnego rodzaju harmonogramów. Ponadto ten rodzaj opieki sprzyja budowaniu więzi między opiekunką a osobą starszą. Niejednokrotnie słyszymy od naszych klientów, którzy od dłuższego czasu korzystają z usług naszych opiekunek, że ich bliscy zaczęli traktować swoją opiekunkę jak prawdziwą przyjaciółkę, która udzieli im pomocy, wysłucha i dotrzyma towarzystwa. Dzięki temu podopieczni czują się mniej samotni, a pamiętajmy, że poczucie osamotnienia stanowi jeden z najważniejszych czynników mających negatywny wpływ na zdrowie i życie seniorów.

Zalety opieki domowej dla rodziny podopiecznego

Nie da się zaprzeczyć, że opieka domowa nad seniorem to nie tylko pomoc dla samego seniora, ale także wsparcie dla jego najbliższych. Rodzina może być spokojniejsza, mając pewność, że ich bliski jest w bezpiecznym i znanym mu otoczeniu, a także, że otrzymuje odpowiednią opiekę. Rodzina może mieć także pewność, że opieka nad seniorem jest spersonalizowana i dostosowana do jego konkretnych potrzeb. Opieka domowa pomaga również zminimalizować stres związany z opieką nad seniorem. Rodzina nie musi martwić się o logistyczne kwestie związane z umieszczaniem seniora w placówce opiekuńczej czy dostosowywaniem się do rygoru obowiązującego w instytucji. Oznacza to, że nie musi odwiedzać osoby starszej wyłącznie o określonych przez placówkę porach, a może robić to w wybranych przez siebie dniach i godzinach. Co więcej, opiekunka może również pomagać w prowadzeniu domu, co z pewnością odciąża rodzinę. Od gotowania po utrzymanie porządku w domu, wsparcie opiekunki pozwala rodzinie skupić się na innych ważnych sprawach, zamiast przejmować się codziennymi obowiązkami. Ponadto, opiekunka może pomagać w monitorowaniu stanu zdrowia seniora, zauważając ewentualne symptomy czy nieprawidłowości. To może przyczynić się do wczesnego wykrywania problemów zdrowotnych i skonsultowania ich z profesjonalnym personelem medycznym. Oznacza to, że skorzystanie z usługi opieki domowej to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim bezpieczeństwo.

Opieka całodobowa czy opieka godzinowa?

Medira oferuje dwa rodzaje usług opiekuńczych, czyli opiekę całodobową lub opiekę godzinową. Pierwszy rodzaj opieki polega na tym, że opiekunka wprowadza się do nieruchomości seniora i jest do jego dyspozycji niemalże całą dobę. Może między innymi udzielać mu pomocy, podczas gdy obudzi się w nocy i będzie wymagał wsparcia. Z kolei opieka godzinowa polega na zatrudnieniu opiekunki z okolicy, która dojeżdża do domu podopiecznego i sprawuje nad nim opiekę w ustalonych porach i godzinach dnia. Wybór między opieką domową a opieką godzinową zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji danej rodziny oraz stanu zdrowia seniora. Jeśli senior wymaga stałej opieki, a jego potrzeby są złożone, opieka całodobowa może być bardziej odpowiednia, gdyż opiekunka może zapewnić mu pełną opiekę przez całą dobę. Z kolei, jeśli senior potrzebuje jedynie sporadycznej pomocy w ciągu dnia, na przykład w zakresie zakupów czy toalety, opieka godzinowa może być wystarczająca. Dodatkowo, w sytuacjach, gdy rodzina może aktywnie zaangażować się w opiekę nad seniorem, a opieka godzinowa ma służyć jedynie jako uzupełnienie, może być ona bardziej odpowiednim rozwiązaniem.

Opieka domowa nad seniorem - dlaczego warto skorzystać z usług opiekunki?

Zdjęcie autorstwa Freepik

Podsumowując, opieka domowa nad seniorem nie tylko dostarcza bezpośrednich korzyści seniorowi, ale także stanowi kompleksowe wsparcie dla całej rodziny. Dzięki współpracy z doświadczoną opiekunką, rodzina może spokojnie zapewnić swojemu bliskiemu odpowiednią opiekę, jednocześnie odciążając się od wielu codziennych obowiązków i stresów związanych z opieką nad seniorem. To holistyczne podejście sprawia, że opieka domowa jest coraz atrakcyjniejszym rozwiązaniem dla wielu rodzin.

Anna Mikulska

Sales & Marketing Manager

11.12.2023

CERTYFIKATY
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
CZŁONKOSTWA
SAO
SAZ


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀