Jak zmienia się psychika po 70 roku życia?

09.06.2023Anna Mikulska

Proces starzenia się jest nieuchronnym elementem życia każdego człowieka. Wraz z upływem czasu, zarówno ciało, jak i umysł przechodzą przez różnego rodzaju zmiany. Jednak psychologiczne przemiany w życiu osób powyżej 70. roku życia są szczególnie interesujące. W tym artykule przyjrzymy się temu, jak psychika osób starszych ewoluuje wraz z wiekiem, z naciskiem na ich zdrowie psychiczne, adaptację społeczną i zmieniające się cele życiowe.

1. Zdrowie psychiczne: Podczas starzenia się, psychika osób powyżej 70. roku życia może ulec różnym zmianom. Jedną z najczęstszych jest zwiększone ryzyko wystąpienia problemów psychicznych, takich jak depresja i lęki. Może to być spowodowane utratą bliskich osób, ograniczeniami fizycznymi, chorobami przewlekłymi lub trudnościami w utrzymaniu aktywności społecznej. Warto zauważyć, że nie wszyscy starsi ludzie doświadczają tych trudności, ale jest to ważne zagadnienie, które wymaga większej uwagi i wsparcia społecznego.

Starzenie się wiąże się z fizycznymi i kognitywnymi ograniczeniami, które mogą wpływać na samopoczucie emocjonalne. Osoby starsze mogą odczuwać frustrację, smutek i poczucie bezradności w obliczu trudności, które wcześniej nie były dla nich problemem. Ważne jest, aby społeczeństwo i służby zdrowia były odpowiednio przygotowane do zapewnienia wsparcia i pomocy osobom starszym w radzeniu sobie z takimi wyzwaniami.

2. Adaptacja społeczna: Starzejący się ludzie muszą często stawić czoła różnym wyzwaniom społecznym, takim jak emerytura, zmiany w strukturze rodziny i utrata bliskich przyjaciół. Niektórzy mogą mieć trudności w dostosowaniu się do tych zmian, co może prowadzić do uczucia samotności i izolacji społecznej. Jednak niektórzy starsi ludzie rozwijają zdolność adaptacji i znajdują nowe źródła satysfakcji i społecznej interakcji.

Kluczowym elementem jest budowanie społecznej sieci wsparcia, zarówno rodziny, jak i społeczności lokalnej. Regularny kontakt z innymi ludźmi, uczestnictwo w grupach zainteresowań czy organizacjach charytatywnych może pomóc w utrzymaniu zdrowej psychiki i zapobiec izolacji społecznej. Ważne jest również, aby społeczeństwo doceniało i szanowało wkład osób starszych, umożliwiając im pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

3. Zmieniające się cele życiowe: Wiek powyżej 70. roku życia często przynosi ze sobą zmianę priorytetów i celów życiowych. Osoby starsze często przechodzą przez okres refleksji i oceny swojego dotychczasowego życia. Mogą skupiać się na przekazywaniu mądrości i doświadczeń młodszym pokoleniom, angażować się w działalność charytatywną lub rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Te nowe cele życiowe mogą przyczynić się do poczucia spełnienia i dodać nowy sens do codzienności.

Ważne jest, aby społeczeństwo i instytucje starali się zapewnić starszym osobom możliwość realizacji tych celów. Dostęp do edukacji, kultury, możliwość aktywności fizycznej i innych form samorealizacji są niezwykle istotne dla utrzymania dobrego stanu psychicznego osób starszych.

Psychika osób powyżej 70. roku życia ulega zmianom, które mogą być zarówno wyzwaniem, jak i szansą. Warto zrozumieć, że starzejące się osoby mają swoje indywidualne doświadczenia i potrzeby, dlatego istotne jest zapewnienie im odpowiedniego wsparcia społecznego, usług medycznych i możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wzmacnianie zdrowia psychicznego osób starszych ma pozytywny wpływ na ich ogólną jakość życia i pozwala im czerpać radość z każdego dnia, niezależnie od wieku.

Anna Mikulska

Sales & Marketing Manager

09.06.2023

CERTYFIKATY
Konsumencki Laur Zaufania
Orły Medycyny
Przyjazna rekrutacja
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.
CZŁONKOSTWA
SAO
SAZ


Zaprojektowane i stworzone przez Codeverse 🚀