Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy naszych klientów, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma MEDIRA Pflege Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach 40-013, ul. Mielęckiego 10, numer telefonu: +48 32 733 25 42

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może się odbywać w celach:

- realizacji usług w tym wykonywania przewozu ładunków, realizacji płatności oraz do celów księgowości, komunikacji dotyczącej produktów i usług,

- realizacji należności oraz dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z współpracą,

Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

- imię i nazwisko, nazwę firmy lub działalności,

- dane identyfikacyjne firmy: NIP, REGON, numer rejestracji działalności,

- adres i dane kontaktowe: ulica, nr domu, kod pocztowy, nazwę miejscowości, e-mail, telefon,

- informacje dotyczące realizowanych transportów,

- numery, daty, wartości i treści faktur oraz innych dokumentów finansowo-księgowych.

Możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe:

Podmiotom powiązanym i współpracującym, w przypadku, gdy udostępnienie jest niezbędne do prawidłowego działania podmiotu lub realizacji umowy oraz instytucjom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem medira@medira.pl